joomla templates top joomla templates template joomla

Speciale borden

Speciale verkeersborden

 

 

1: Uitwijkroutes 2: Gevaarlijke stoffen 3: Op- of van de rijbaan 4: Fietsstraat

 

Uitwijkroute:

figuur 1

figuur 2.

Maar wat betekenen deze bordjes ?

Blauwe U-bordjes staan voor uitwijkroutes op regionale wegen. Op een paar honderd plaatsen hebben gemeenten en provincies in Nederland vaste omleidingen uitgezet. Voor als de snelweg langere tijd geblokkeerd is. Bijvoorbeeld na een zwaar ongeval of wanneer een vrachtwagen zijn lading verloren is en er geen verkeer meer langs kan. In Duitsland wordt dit al heel lang gedaan.

Hoe werkt het dan ?

Bij een afrit zet Rijkswaterstaat dan zo snel mogelijk een mobiele tekstkar neer waarop het nummer van de uitwijkroute staat. Zoals het blauwe U-bordje met U47 bij Den Haag. Automobilisten komen, door het nummer en de pijlen op de borden te volgen, weer terug op de snelweg waar deze weer vrij is. Als de uitwijkroute afgelopen is wordt dit aangegeven met een U-bord waar een streep door staat. (zie figuur 2)

Waarom staat er een U met een getal op het bord ?

De U is de eerste letter van het woord “uitwijkroute”. Daarom is ervoor gekozen om deze letter op het bord te zetten. Het getal achter de U ligt bestaat uit twee cijfers en ligt tussen de 10 en 99. Voor elke uitwijkroute worden 2 nummers gebruikt. Één nummer voor elke rijrichting. Bijvoorbeeld: U12 voor verkeer naar het noorden U25 voor verkeer op dezelfde route naar het zuiden.

Waar staan deze blauwe U-bordjes ?

De U-borden voor een omleiding zitten vast aan de borden waarop je de weg kunt vinden. De wegwijzers. De U-borden hebben allemaal een nummer en geven met een pijl aan welke richting de omleiding op gaat. Als er op een kruispunt geen duidelijke wegwijzer staat kan er een extra paal met een U-bord geplaatst zijn, zodat toch duidelijk is waar de uitwijkroute langs gaat.

Zijn het wel echte verkeersborden ?

Het zijn dus duidelijk borden die door Provincie of gemeenten geplaatst worden en niet door Rijkswaterstaat. De RVV( Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ) gebruikt deze borden met U-nummers niet als officiele RVV-verkeersborden. Toch kun je deze borden goed plaatsen onder de groep “kijk hier is…..” De vorm, de kleur en de betekenis passen prima bij deze groep borden. Kijk hier is een uitwijkroute.
 

 

1: Uitwijkroutes 2: Gevaarlijke stoffen 3: Op- of van de rijbaan 4: Fietsstraat

 

Gevaarlijke stoffen:

figuur 1

figuur 2.

Wat betekent het bord Figuur 1 ?

Het bord bij figuur 1 betekent dat vrachtwagens met bepaalde gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld chloor) deze weg niet in mogen rijden. Dit bord valt binnen de categorie “je mag hier niet….” borden. Ook wel de categorie gesloten verklaringen genoemd.

Waarom mag een vrachtwagen met bepaalde gevaarlijke stoffen hier niet inrijden ?

In Nederland is voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen een ‘open systeem’. Dit betekent dat vrachtwagens met gevaarlijke stoffen overal mogen komen. Toch wil een gemeente soms verbieden dat een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen langs een woonwijk of een school rijdt. Als de vrachtwagen een ongeluk krijgt en de gevaarlijke stof komt uit de vrachtwagen kunnen er heel veel mensen gevaar lopen. Dan kan de gemeente ervoor kiezen om het bord uit figuur 1 te plaatsen. Maar vaak wordt het bord uit figuur 2 geplaatst.

Waar staan deze borden ?

Het bord uit figuur 1 zie je in Nederland niet zoveel. Soms is een straat of een wijk afgesloten voor vrachtwagens met bepaalde gevaarlijke stoffen. Maar meestal is al ver van te voren het bord uit figuur 2 geplaatst. Een gemeente hoeft dan het bord uit figuur 1 niet meer te gebruiken. Je mag hier niet met bepaalde gevaarlijke stoffen inrijden (figuur 1) staat in het buitenland heel vaak bij tunnels. Als een vrachtwagen met bepaalde gevaarlijke stoffen een ongeluk krijgt in een tunnel, kunnen alle mensen in de tunnel gevaar lopen. Ze kunnen geen kant meer op.

Wat betekent het bord Figuur 2 ?

Het bord bij figuur 2 betekent dat vrachtwagens met bepaalde gevaarlijke stoffen een speciale route moeten volgen. De pijl op het bord geeft aan welke kant de vrachtwagens op moeten.

Waar staan deze borden ?

Het bord uit figuur 2 kun je langs een snelweg tegen komen. Voor een afslag naar een dorp of stad staat wel eens zo’n bord. Vrachtwagens worden dan langs de stad geleid of moeten een andere afslag van de snelweg gebruiken. De borden staan ook vaak op toegangswegen naar een grote plaats toe. De vrachtwagens moeten dan langs de stad rijden in plaats van door de stad. De route voor de vrachtwagens met speciale gevaarlijke stoffen gaat juist langs gebieden waar veel mensen zijn. En dus niet door gebieden met veel mensen. Als een vrachtwagen een ongeluk krijgt is het niet prettig als er veel mensen in de buurt zijn.

In welke categorie verkeersborden valt het bord eigenlijk ?

Het bord (figuur 2) route voor vrachtverkeer met bepaalde gevaarlijke stoffen, lijkt een uitzonderingsbord te zijn. De vorm past in de groep “kijk hier is…” borden. Maar de kleur wijkt af. Toch hoort het bord uit figuur 2 bij de “kijk hier is….” borden. Hij hoort speciaal thuis binnen de groep bewegwijzering.
 

 

1: Uitwijkroutes 2: Gevaarlijke stoffen 3: Op- of van de rijbaan 4: Fietsstraat

 

Op- of van de rijbaan:

figuur 1A. figuur 1B. figuur 2A. figuur 2B. figuur 3. figuur 4.

Wat betekenen deze borden ?

Het bord (figuur 1A) betekent dat fietsers van de rijbaan af moeten en op een speciale fietsstrook, of verplicht fietspad, moeten gaan rijden. Het bord (figuur 1B) betekent dat fietsers van een speciale fietsstrook, of verplicht fietspad, af moeten en op de rijbaan moeten gaan rijden.

 

Het bord (figuur 2A) betekent dat bromfietsers van de rijbaan af moeten en op een speciale strook, of verplicht fietspad, moeten gaan rijden. Het bord (figuur 2B) betekent dat bromfietsers van een speciale strook,m of verplicht fietspad, af moeten en op de rijbaan moeten gaan rijden.

Waar staan deze borden ?

De borden van figuur 1 en figuur 2 staan vaak aan de rand van de bebouwde kom van een plaats. Sinds 1999 is het verplicht met een bromfiets op de rijbaan te rijden. Maar als er een verplicht fiets- bromfietspad is, moet je met een bromfiets direct op dit pad gaan rijden. Het verplicht fiets- bromfietspad wordt aangegeven met het bord uit figuur 3.

Binnen welke categorie vallen deze borden ?

De verkeersborden (figuur 1A, 1B, 2A, 2B) vallen niet binnen een bepaalde categorie verkeersborden. De borden zijn namelijk geen officiële RVV-verkeersborden. ( RVV = Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens ) Je bent dus als bestuurder niet verplicht om je aan de regel van dit bord te houden. De niet-RVV borden uit figuur 1A, 1B, 2A, 2B worden eigenlijk altijd samen gebruikt met de borden uit figuur 3 of 4. De borden uit figuur 3 en 4 zijn wel-RVV borden. Je bent als bestuurder wel verplicht om je aan de regel van deze verkeersborden te houden.
 

 

1: Uitwijkroutes 2: Gevaarlijke stoffen 3: Op- of van de rijbaan 4: Fietsstraat

 

Fietsstraat:

Wat betekent dit bord ?

Fietsstraten zijn bedoeld om de fietser wat meer uit zijn ondergeschikte rol te halen. In de traditionele vorm is de automobilist “de baas” en moet de fietser voor hem plaats maken. Als twee fietsers naast elkaar rijden, verwacht de automobilist dat ze voor hem wijken en achter elkaar gaan rijden. In het ergste geval moet de fietser maar de berm in gaan rijden. Op een fietsstraat zijn de rollen omgekeerd. De automobilist wordt geacht zich aan te passen aan de fietser. Het siert de automobilist rustig achter de fietsers aan te rijden als zij naast elkaar rijden.

Wat staat in het RVV ?

Een juridische status kent het bord fietsstraat niet. Hier geldt nog steeds dat fietsers niet met meer dan twee naast elkaar mogen rijden en dat zo veel mogelijk de rechterzijde van de rijbaan moet worden gezocht.

 

1: Uitwijkroutes 2: Gevaarlijke stoffen 3: Op- of van de rijbaan 4: Fietsstraat