De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs brengt voor de eersteklassers veel risico’s in het verkeer met zich mee. Als zij naar het voortgezet onderwijs gaan, zullen zij in de meeste gevallen zelfstandig naar school en weer naar huis gaan.  De leerlingen worden daarbij geholpen door hun mentor en Senna Multimedia. Dit bedrijf heeft het project Verkeer uitgewerkt. Bijna alle 1e klassers hebben een telefoon (mobieltje) en brengen op die manier de school-thuis route in kaart. Ook maken de leerlingen foto's van de gevaarlijke punten op hun route naar school.

https://www.facebook.com/schoolroute

Deze website is nog in opbouw !